370 mln zł wypłaconych poszkodowanym przedsiębiorcom

Autostrada

Przedsiębiorcy, którym generalni wykonawcy nie zapłacili za wykonaną pracę, otrzymują należne pieniądze wprost od inwestora. Ponad 350 mln zł podwykonawcy otrzymali od GDDKIA w ramach tzw. “solidarnej odpowiedzialności” określonej Kodeksem Cywilnym, pozostałe pieniądze są wypłacane na podstawie Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności.

Polecenia wypłat dla poszkodowanych przedsiębiorców są wystawiane przez kolejne oddziały. Tylko w tym tygodniu wypłaty rozpoczęły oddziały GDDKIA w Poznaniu, Rzeszowie, Lublinie i Łodzi. W poprzednich dniach wypłaty realizowały oddziały w Krakowie, Warszawie i Gdańsku.

Dotychczas do wszystkich oddziałów GDDKiA  wpłynęło w sumie 887 wniosków od poszkodowanych przedsiębiorców na kwotę 398 mln zł. Do wczoraj w ramach “specustawy” z 28.06.2012 roku płatności zaliczek zostały wystawione dla ponad 130 przedsiębiorców. W Krakowie wypłacono już pieniądze 55 firmom spośród 74, które złożyły dokumenty a dwie firmy otrzymały już 100% należnych kwot.

We wszystkich oddziałach wciąż trwa uzupełnianie wniosków przez przedsiębiorców, stąd płatności są dokonywane w różnym tempie.

Pieniądze na wypłaty dla poszkodowanych przedsiębiorców zostaną uregulowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. GDDKiA już rozpoczęła procedurę dochodzenia zwrotu środków od wykonawców. Wypłaty dla podwykonawców, dokonywane z tytułu solidarnej odpowiedzialności, są potrącane z faktur dla generalnych wykonawców.

Źródło: GDDKiA