Zmiany w prawie

 

INFORMUJĄ

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 czerwca 2012 r. opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Poz. 647).