Jakie koszty pociąga za sobą powołanie nadzoru inwestorskiego?

Biorąc pod uwagę powyższe informacje należy stwierdzić, że pełnienie nadzoru inwestorskiego jest zadaniem bardzo trudnym i odpowiedzialnym,  wymaga też odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia.  Nietrudno się domyślić, iż osoby pełniące  funkcję inspektora są bardzo dobrze opłacane. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest już na etapie  podpisywania umowy o pełnienie nadzoru inwestycyjnego i  zależy przede wszystkim od wielkości i złożoności projektu. Jeśli określa się w umowie wartość kosztorysową nadzorowanych robót wówczas wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi określony procent tej wartości.  Nie można jednoznacznie stwierdzić jak duży jest to procent. Zależy to od bardzo wielu czynników, a stawki te są bardzo zróżnicowane. Wynagrodzenie inspektora może także zostać określone kwotą ryczałtową, a sposób zapłaty określony w umowie. Należy podkreślić fakt, że powierzenie pełnienia funkcji doświadczonemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego chroni inwestora przed problemami pojawiającymi się na budowie, a jego wynagrodzenie jest niewspółmierne ze stratami jakie mogą wyniknąć  z błędnego prowadzenia robót budowlanych oraz ponoszeniem dodatkowych lub zbyt dużych kosztów inwestycji. Dodatkową gwarancją jest odpowiedzialność jaką ponosi inspektor nadzoru na podstawie rozdziału 10 ustawy Prawo budowlane.