Co to jest dotacja?

Dotacja – to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora/sponsora, na jakiś cel zgodny z jej statutem. Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania. Może być przeznaczona także na wsparcie instytucjonalne organizacji.