Co zawiera dokumentacja geotechniczna
 Dokumentacja geotechniczna zawiera:
  •  określenie które grunty są gruntami nośnymi a które nimi nie są,
  •  informację o rodzaju gruntu jaki znajduje się na działce oraz parametry geotechniczne,
  • wpływ wód gruntowych na posadowienie budynku oraz głębokość występowania tych wód,
  • zalecenia wynikające z tych badań w celu optymalnego posadowienia budynku.