Dlaczego nadzór przyrodniczy jest tak ważny?

Aby inwestor mógł w bezpieczny sposób przeprowadzać inwestycję, nadzór przyrodniczy musi zostać przeprowadzony w sposób prawidłowy. Podstawowym zadaniem nadzoru przyrodniczego jest jak sama nazwa wskazuje nadzór nad realizacja przedsięwzięcia w taki sposób aby jego realizacja nie spowodowała zniszczenia środowiska a w przyszłości konsekwencji karnych dla inwestora. Brak wiedzy przyrodniczej nie zwalnia z odpowiedzialności za występujące zniszczenia, dlatego obecność nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji inwestycji pozwala uniknąć zniszczeń przyrody i środowiska.