DOKUMENTY ODNIESIENIA W OCENIE ZGODNOŚCI – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYROBÓW

1.Rodzaje specyfikacji technicznych przy wprowadzaniu wyrobów budowlanych do obrotu

2.Podmiot określający specyfikację techniczną danego wyrobu

3.Norma PN-EN wyrobu budowlanego jako podstawa dla oceny zgodności do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym

4.Zasady udzielania (krajowych) aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych

5.Jednostki upoważnione do wydawania europejskich ocen technicznych

6.Zasady przyznawania europejskiej oceny technicznej

Źródło: www.gunb.gov.pl