Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2147

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2147 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami