Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future; 11.02.2019 – 12.02.2019

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future

Termin: 11.02.2019 – 12.02.2019

Miejsce: Poznań Congress Center, ul. Głogowska 14, 60-101 Poznań

Organizator: Grupa MTP

Adres organizatora: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

Tel: +48 691 032 675

E-mail: malgorzata.nowak@mtp.pl

www organizatora: mtp.pl/pl

www: build4future.pl

OPIS

Build4Future to największe forum gospodarcze dedykowane branży budowlanej. W jednym miejscu spotkają się przedstawiciele administracji publicznej, by wspólnie z przedsiębiorcami dyskutować o inwestycjach i perspektywach rynku budowlanego w Polsce. Ciekawy program merytoryczny zapewniają panele dyskusyjne z udziałem ekspertów o stanie sektora budowlanego, gospodarce, problemach, zmianach i zadaniach dla branży budowlanej na najbliższe lata. Prelegentami, ale również uczestnikami Forum, będą przedstawiciele Ministerstw oraz najważniejszych izb i stowarzyszeń, a także generalnych wykonawców, deweloperów i architektów. To wyjątkowe spotkanie da możliwość wymiany zdań, doświadczeń oraz stworzy platformę do dyskusji nad przyszłością sektora budowlanego w Polsce.

Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/kalendarium/branzy/10?p=2 ? inzynieria.com

Więcej informacji