III konferencja naukowo-techniczna TECH – BUD 2017. NOWOCZESNE MATERIAŁY, TECHNIKI I TECHNOLOGIE WE WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE, 15-17 listopada 2017r.

III konferencja naukowo-techniczna TECH – BUD- 2017. -NOWOCZESNE MATERIAŁY, TECHNIKI I TECHNOLOGIE WE WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE?, 15-17 listopada 2017 r

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2017 r. w Krakowie. Celem Konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych, materiałowych i nowoczesnej techniki oraz wyników badań związanych z wdrażaniem i stosowaniem nowatorskich rozwiązań w budownictwie.

Komitetem Naukowym Konferencji kieruje prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA, a Komitetem Organizacyjnym mgr inż. Stanisław NOWAK ? Dyr. Ośrodka Rzeczoznawstwa OM PZITB.

Konferencja obejmować będzie następującą tematykę:

  • zastosowanie nowoczesnych technologii budowlanych
  • zastosowanie nowych technik budowlanych we współczesnych realizacjach polskich
  • problemy materiałowo-konstrukcyjne we współczesnych realizacjach
  • problemy współczesnej technologii betonu
    nowoczesne metody projektowania, wykonawstwa i zarządzania w budownictwie
  • zagadnienia  energetyczne i klimatyczne we współczesnym budownictwie
    zagadnienia gospodarki przestrzennej nowoczesnym budownictwie

Biuro Organizacyjne:

III  KONFERENCJA ?TECH-BUD’2017?
PZITB Oddział Małopolski w Krakowie

31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 lok. 13,18

tel./fax.: 12-421-47-37, techbud@pzitb.org.pl

Więcej informacji