infoENERGIA -23 marca 2018 / Konferencja Budownictwa Zero i Niskoenergetycznego infoENERGIA 2018

Konferencja Budownictwa Zero i Niskoenergetycznego infoENERGIA 2018

Zapraszamy już 23 marca 2018 do Bielska-Białej na międzynarodową konferencję infoENERGIA, gdzie eksperci przedstawią m. in. nowe rozwiązania i technologie realizacji poszczególnych etapów inwestycji  w budownictwie zero- i niskoenergetycznym, a także  nowoczesne  systemy zaopatrywania budynków w ciepło i chłodzenie. Zapraszamy!

Zakres tematyczny :

  • Nowe rozwiązania i technologie realizacji poszczególnych etapów inwestycji w budownictwie zero- i niskoenergetycznym.
  • Efektywne rozwiązania w zakresie instalacji cieplnej, wentylacji i klimatyzacji oraz metody służące odzyskowi energii.
  • Nowoczesne systemy zaopatrywania budynków w ciepło i chłodzenie
  • Stosowania energooszczędnych rozwiązań w budownictwie i ich bezpośrednie przełożenie na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne budynków
  • Sprawdzone rozwiązania i przykłady dobrych praktyk.

Więcej informacji