Jak przebiega nadzór przyrodniczy?

Na przebieg nadzoru przyrodniczego ma wpływ wiele czynników, m.in.:

  • zakresu prac,
  • zapisy w decyzji środowiskowej,
  • warunki atmosferyczne wpływające na biologię roślin i zwierząt.

W niektórych przypadkach obecność nadzoru będzie miał charakter stały, w innych będzie okresowy. Przyjęło się, że  pod koniec miesiąca sporządzany jest raport z wynikami prac i zaleceniami na kolejny okres sprawozdawczy.