Jak się robi opinie ornitologiczne?

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z wydanie opini, Ornitolog , który ma wykonać taką opinię ornitologiczną powinien wiedzieć czemu ma ona  służyć opinia i jakiego typu prace mają być prowadzone na opiniowanym budynku czy placu budowy. Bardzo ważne jest też, żeby ornitolog wiedział w jakich ramach czasowych mają się zacząć i zakończyć prace.

Podstawą opinii jest obserwacja wykonana najlepiej na długo przed planowaną inwestycji. Idealnie jest przeprowadzić je w sezonie lęgowym poprzedzającym prace na budynku. Długi okres czasu poprzedzający początek planowanej inwestycji pozwala znacznie ułatwić planowanie prac budowlanych. Stwierdzenie ptaków na budowie w czasie ich okresu lęgowego pozwala inwestorowi na przeniesienie prac na rok następny, co wynika z konieczności ochrony ptaków.

Zalecenia zawarte w opinii muszą wynikać z wiedzy o ptakach oraz przepisów prawa obowiązującego w Polsce. Opinia powinna pomóc inwestorowi i wykonawcy przeprowadzić prace na budynku w taki sposób, aby były zgodne z prawem i nieszkodliwe dla przyrody (ptaków).