KATALOG FIRM
Szukaj:
NazwaAdresKodMiejscowośćWojewództwoTelefonKomórkaOpisBranża
POLINSTAL 49-300 Brzeg opolskie 734451715 Kierownik budowy , Wykonawstwo instalacji sanitarnych,rekuperacja,Uprawnienia budowlane o specjalności sanitarnej instalacje budowlane, inżynier kontraktu, nadzór inwestorski
Przedsiębiorstwo Budowlane Mariusz Wal ul. Ametystowa 18/45 20-577 Lublin lubelskie 604626833 604626833 Świadczę usługi w zakresie: - inspektora nadzoru inwestorskiego (reprezentowanie Inwestora podczas całego procesu inwestycyjnego) - kierownika budowy - kosztorysowania - kontroli okresowych i przeglądów technicznych inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, kosztorysowanie, nadzór inwestorski, świadectwa energetyczne
TERMO-INSTAL s.c. Firma Usługowo-Handlowa ul. Krzyska 9 33-100 Tarnów małopolskie 14 63 00 633 790 751 751, 601 500 878, OFERTA NASZA dotyczy całości dostaw i usług związanych z techniką grzewczą i sanitarną, a ponadto proponujemy profesjonalne wykonawstwo od projektu, aż po serwis energooszczędnych i nowoczesnych instalacji grzewczych, sanitarnych, centralnego odkurzania, wentylacji i klimatyzacji. W czasach kiedy dotychczasowe źródła energii ciągle drożeją nie zapominamy o innych sposobach jej pozyskiwania. Polecamy kotły C.O. na węgiel ekogroszek, pellety, owies, biomasę, drewno, brykiet, gaz drzewny oraz pompy ciepła i kolektory słoneczne umożliwiające pozyskiwanie ciepła z odnawialnych źródeł energii. Od kolkunastu miesięcy oferta naszych usług obejmuje również montaż instalcji fotowoltaicznych przeznaczonych do produkcji prądu. Wraz z wykonaną instalacją fotowoltaiczną klient otrzymuje komplet dokumentacji niezbędnej, do przyłączenia przez Zakład Energetyczny wykonanej instalacji do sieci i jej opomiarowania. instalacje budowlane, inne
Nadzory budowlane usługi ogólnobudowlane Ul.Podzamcze 4 58-562 Zachełmie dolnośląskie 601789296 Kierowanie budowami kierowanie budowami, nadzór inwestorski
Tectum Hugona Kołłątaja, 15a/9 67-200 Głogów dolnośląskie 507150516 507150516 Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych: - Kierownik budowy - Wielobranżowy nadzór inwestorski - projektowanie - kosztorysowanie - doradztwo budowlane architektura i aranżacja wnętrz, architektura mieszkalna i mieszkaniowa, biura projektowe, instalacje budowlane, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, kosztorysowanie, materiały budowlane, nadzór inwestorski, rzeczoznawstwo budowlane, świadectwa energetyczne, usługi budowlane, inne
Maciej Niewiada ul. Klonowa 27 62-70 Dopiewo wielkopolskie 609309219 Projektowanie, wykonawstwo, nadzór, kosztorysowanie w zakresie branży elektrycznej. biura projektowe, instalacje budowlane, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, kosztorysowanie, nadzór inwestorski
KOMI Michał Kowalik ul. Warszawska 368 43-155 Bieruń śląskie 668579491 Firma KOMI oferuje pełen pakiet usług poczynając od sprawowania nadzoru nad realizacja inwestycji z ramienia Inwestora jako Inżynier Kontraktu bądź Kierownik Budowy kończąc na kompleksowym wykonawstwie inwestycji inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, kierowanie budowami, kosztorysowanie, nadzór inwestorski, usługi budowlane
SAFEGE Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa mazowieckie 224794234 Zakres naszej działalności obejmuje następujące usługi: -PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI • wybór wykonawcy, • weryfikacja dokumentacji projektowej, • kosztorysowanie, -REALIZACJA INWESTYCJI • nadzór inwestorski, • zarządzanie projektem / project management, • inwestor zastępczy, • rozliczanie inwestycji, • monitoring środowiskowy, -OBSŁUGA POREALIZACYJNA • dokumentacja powykonawcza, • rozliczenie inwestycji, • inwentaryzacja i przeniesienie na środki trwałe, • odbiory robót. Zapraszamy do zapoznania się również z naszą stroną internetową www.safege.pl. biura projektowe, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, kosztorysowanie, nadzór inwestorski, rzeczoznawstwo budowlane, inne
KDM Dariusz Mazur Kolejowa 16 05-816 Michałowice mazowieckie 224994680 KDM Dariusz Mazur to czołowy dystrybutor i autoryzowany dealer europejskich i światowych producentów maszyn i urządzeń budowlanych. Swoją działalność opieramy na sprzedaży, wynajmie oraz serwisie dostarczając rozwiązania, które sprawią, że wasza praca będzie wykonywana szybciej, lepiej i taniej. Naszymi klientami są zarówno mali przedsiębiorcy, ale też największe firmy budowlane w Polsce. Ofertę kierujemy głównie do przedsiębiorstw z rynku drogownictwa, geotechniki, hydrotechniki oraz głębokiego fundamentowania. sprzęt budowlany
GGS-PROJEKT pracownia geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3 41-505 Chorzów śląskie 698 957 789 Firma GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. ofe­ruje Pań­stwu kom­plek­sowe wyko­naw­stwo usług geo­lo­gicz­nych. W swoim sze­ro­kim wachla­rzu usług geo­lo­gicz­nych posia­damy wyko­naw­stwo sze­regu opra­co­wań z róż­nych dzie­dzin nauk o ziemi i geo­lo­gii. Pro­po­nu­jemy Pań­stwu wyko­naw­stwo usług geo­lo­gicz­nych m.in. pro­jek­to­wa­nie i doku­men­to­wa­nie geo­lo­giczne. Zaj­mu­jemy się reali­za­cją zle­ceń na tere­nie całego kraju, a w szcze­gól­no­ści na tere­nie woje­wódz­twa ślą­skiego oraz głów­nych miast aglo­me­ra­cji – Kato­wice, Cho­rzów, Bytom, Gli­wice, Zabrze, Sosno­wiec i in. Ofe­ru­jemy Pań­stwu wyko­ny­wa­nie opra­co­wań z zakresu usług geo­lo­gicz­nych, m.in. hydro­ge­olo­gii i ochrony śro­do­wi­ska, geo­lo­gii zło­żo­wej, geo­tech­niki i geo­lo­gii inży­nier­skiej oraz z zakresu odna­wial­nych źró­deł ener­gii, obsługi budów. geodezja i geologia, nadzór inwestorski, inne