Konferencja Energetyczna EuroPOWER, 24 edycja: 9-10 listopad 2016r.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER, 24 edycja: 9-10 listopad 2016r.

Miejsce

Warszawa

Data

09-10 listopad 2016

Godziny otwarcia

09 listopad 2016 – 08:30 – 17:00

10 listopad 2016 – 09:00 – 16:00

Opis

Konferencja Energetyczna EuroPOWER od 23. edycji stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty branży. Organizowana przez MM Conferences SA Konferencja to niezmiernie efektywna i neutralna platforma dialogu, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w naszym kraju.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz sektorów współpracujących.

Prowadzone, w ramach 24. edycji wydarzenia, dyskusje dotyczą najistotniejszych zmian zachodzących w branży, takich jak wprowadzenie rynku mocy oraz analizy nowych trendów, jak elektomobilność czy klastry energetyczne. Uczestnicy mają możliwość wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających najefektywniej realizować przyjęte strategie poprzez podjęcie dyskusji m.in. na temat przyszłości gazu i paliw, miksu energetycznego oraz próby zdefiniowania pojęć ?nowoczesna energetyka, nowoczesna gospodarka?. Udział reprezentatywnego grona kluczowych przedstawicieli branży, nauki i administracji umożliwia holistyczne spojrzenie na energetykę i zaprezentowanie jej w szerokim kontekście społecznym i gospodarczym. ze szczególnym uwzględnieniem sektorów współpracujących ? m.in. telekomunikacji, bankowości i ubezpieczeń.

Wezmą udział

W konferencji udział wezmą m.in:
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce
Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu, Energa
Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
Arkadiusz Pędzich, Partner zarządzający praktyką Allen & Overy w Europie Środkowo-Wschodniej
Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź
Piotr Woźniak, Prezes PGNiG
Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Piotr Olendski, Członek Zarządu, Deutsche Bank Polska
Janusz Steinhoff, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001, Doradca Zarządu PwC
Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Sławomir Zawada, Prezes Zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
Więcej informacji
Rejestracja