Konferencja Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego w Helsinkach

W dniach 7-9 października br. w Helsinkach odbyła się konferencja Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC) poświęcona kwestiom funkcjonowania nadzoru budowlanego oraz rynku wyrobów budowlanych w krajach europejskich. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowała na spotkaniu Anna Macińska, Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego.


W konferencji udział wzięło blisko 50 delegatów z instytucji członkowskich i gości. Pierwsza część konferencji, która tym razem odbyła się w stolicy Finlandii, tradycyjnie należała do gospodarzy spotkania, którzy przybliżyli uczestnikom spotkania fiński model nadzoru budowlanego oraz omówili zadania związane m.in. z wdrażaniem eurokodów do krajowego porządku prawnego i działaniem na rzecz poszerzania wiedzy użytkowników wyrobów budowlanych w tym zakresie.
W dalszej części konferencji uczestnicy omówili m.in. wpływ regulacji dotyczących znakowania CE na rozwój rynku wewnętrznego UE. W ramach konferencji odbyły się również warsztaty robocze, których celem było porównanie zakresu zadań stawianych nadzorowi budowlanemu w poszczególnych krajach. W trakcie dyskusji wymieniano informacje m.in. na temat struktury administracyjnej nadzoru budowlanego, rodzajów kontroli prowadzonych przez nadzór budowlany i problematyki przestrzegania prawa. Ponadto podczas spotkania, odbyła się kolejna prezentacja w ramach projektu pt. “Różne podejście do nadzoru budowlanego. Projekt porównawczy”, rozpoczętego na konferencji w Oslo w 2010 r. Tym razem analizie poddano niemieckie przepisy budowlane.

Kolejna konferencja Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego odbędzie się wiosną przyszłego roku w Izraelu.

Źródło: www.gunb.gov.pl