Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

ban_domy_21-kopia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) obok spraw budowy i wykonania robót budowlanych reguluje również sprawy związane z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz zagrożeniami związanymi z ich użytkowaniem. Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Kto i w jaki sposób odpowiada za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych?

Jakie rodzaje kontroli powinien zapewnić właściciel lub zarządca obiektu budowlanego?

Które obiekty budowlane i w jakim zakresie podlegają wyłączeniom z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego?

Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?

Do czego zobowiązani są właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości?

Jakie sankcje grożą za naruszenie ustawowych obowiązków związanych z kontrolami?