Kto może wykonać opinię ornitologiczną?

Opinię ornitologiczną może wykonać:

  • ornitolog, osoba mająca dużą wiedzę o ptakach. Jeżeli opinia ornitologiczna ma dotyczyć budynku, to powinna ją wykonać osoba, która miała już do czynienia z takimi pracami i wydawała już opinie.

Jeśli inwestor/wykonawca chce otrzymać rzetelnie wykonaną opinię, która będzie poważnym i rzetelnie wykonaną opinią uznawaną w urzędach (np. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), powinien zwrócić się o wykonanie opinii do organizacji, której celem statutowym jest ochrona ptaków.

W przypadku problemów, ze znalezieniem odpowiedniej osoby, Instytucje i organizacje zajmujące się ochroną przyrody powinny pomóc znaleźć ornitologa, który może wykonać opinię