Laboratoria badawcze

W nawiązaniu do &8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004, poz. 2497), Instytut Techniki Budowlanej informuje, że w procedurach aprobacyjnych uznawane są wyniki badań laboratoriów akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności.

Wykaz wybranych laboratoriów badawczych akredytowanych w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 zajmujących się badaniami wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych i obiektów budowlanych

Wykaz wybranych jednostek certyfikujących wyroby  akredytowane w oparciu o normę PN-EN 45011