Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych; 25.02.2019 – 28.02.2019

Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych

XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Termin: 25.02.2019 – 28.02.2019

Miejsce: OWT Jontek, Korbielów

Organizator: Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich

Adres organizatora: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Tel: +48 12 628 28 20

Fax: +48 12 628 28 66

E-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl

www organizatora: http://geotechnika.wis.pk.edu.pl

www: geotechnika.wis.pk.edu.pl/korbielow/

OPIS

Tematyka konferencji obejmuje całokształt zagadnień związanych ze współczesnymi metodami projektowania i analizy ziemnych, betonowych i żelbetowych konstrukcji inżynierskich, w szczególności hydrotechnicznych oraz inne zagadnienia szeroko pojętej mechaniki konstrukcji inżynierskich. Celem wydarzenia jest przedstawienie aktualnych osiągnięć naukowo-badawczych oraz wymiana doświadczeń, między uczestnikami reprezentującymi ośrodki naukowe, biura projektowe oraz firmy wykonawcze, w zakresie trendów rozwoju myśli naukowej w dziedzinie komputerowego wspomagania metod projektowania. Zagadnienia poruszane na konferencji obejmują geotechnikę, hydrotechnikę, jak też teorię i praktykę projektowania konstrukcji  inżynierskich

Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/kalendarium/branzy/10?p=2 ? inzynieria.com

Więcej informacji