Mieszkanie dla Młodych – za tydzień wznowienie przyjmowania wniosków

Od 8 sierpnia 2017 r. ruszy ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie “Mieszkanie dla Młodych”. Wznowienie naboru jest możliwe dzięki inicjatywie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który przygotował przyjętą przez parlament i podpisaną przez Prezydenta RP, nowelizację ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest program “Mieszkanie dla Młodych”. Pozwoli to na wykorzystanie dodatkowych 68 mln złotych na dofinansowanie zakupu mieszkań w ramach środków na 2017 rok.

– Chcemy pomóc polskim rodzinom w pozyskiwaniu mieszkań, dlatego oprócz prac nad programem Mieszkanie Plus przygotowaliśmy rozwiązanie, które umożliwi pełne wykorzystanie dostępnych środków w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

Dzięki temu kolejne tysiące rodzin będą mogły nabyć własne mieszkanie – powiedział po uchwaleniu nowelizacji ustawy minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Aby uzyskać finansowe wsparcie konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt w dowolnym oddziale jednego z banków biorących udział w programie. Lista banków biorących udział w programie.

Banki uczestniczące w programie Mieszkanie dla Młodych
Mieszkanie dla Młodych – banki przyjmujące wnioski

O dofinansowanie może ubiegać się każdy, kto:

  • nie ukończył jeszcze 35. roku życia (lub ukończy 35 rok życia w 2017 roku);
  • nie był dotychczas właścicielem nieruchomości mieszkalnej (nie dotyczy osób wychowujących co najmniej troje dzieci).

Dofinansowanie przysługuje na zakup nieruchomości mieszkalnej, z rynku pierwotnego i wtórnego:

Zaciągany kredyt na zakup nieruchomości musi:

  • stanowić co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości;
  • być zaciągnięty na okres co najmniej 15 lat;
  • być zaciągnięty w złotówkach.

Informacje dotyczące warunków korzystania z dofinansowania dostępne są we wszystkich oddziałach banków biorących udział w programie lub na stronach:

Źródło: www.mib.gov.pl