Nadzór autorski

Na czym polega nadzór autorski

Obligatoryjny nadzór inwestorski lub autorski

Podstawowe obowiązki projektanta

Uprawnienia projektanta w związku z realizacją budowy