Nadzór górniczy

Zakres nadzoru, właściwość

Dyrektor SUG

Zakres nadzoru

Kompetencje nadzoru

Prawo

Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze