Nadzór technologiczny

Nadzór technologiczny oczyszczalni ścieków

Nadzór technologiczny sprawowany jest na  działających oczyszczalniach ścieków, basenach i instalacjach w celu prawidłowo ich działania, ulepszenia eksploatacji pod względem ekonomicznym, technologicznym, osiągnięcia stabilności wyników założonych parametrów, oraz w przypadku występowania nieprawidłowości.
W ramach nadzoru technologicznego wykonuje się m.in.:
  • badania parametrów technologicznych za pomocą urządzeń przenośnych (fotometr, sonda tlenowa, podbierak głębinowy). Badania te powinno wykonywać się na miejscu w celu uzyskania danych rzeczywistych aby jak najbardziej ułatwić, usprawnić proces technologiczny
  • wykonywanie badań laboratoryjnych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym obiektu
  • udzielanie wskazówek technologicznych pozwalających na optymalizację pracy oczyszczalni ścieków tak pod względem kosztów jak i ochrony środowiska
  • sprawozdawczość (np. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego; wyliczanie opłat za odprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska).

 

Nadzór technologiczny przy produkcji betonu:

Jest wykonywany przez  laboratorium i jest jego jednym z głównych zadań,  jest to ciągły nadzór, zarówno na placach budowy, jak i w zakładach produkcyjnych. Dzięki temu mamy pewność, że przygotowane  produkty spełniają wszelkie normy oraz wyróżniają się najwyższą jakością.