Nadzór telekomunikacyjny

Nadzór telekomunikacyjny sprawuje Urząd Kontroli Elektronicznej. Jego głównym zadaniem, jest czuwanie nad właściwymi zachowaniami operatorów telekomunikacyjnych.  Prawo telekomunikacyjne określa zasady funkcjonowania, do których należy się stosować. Każda działalność z zakresu telekomunikacji podlega pod obowiązkowy wpis do rejestru, nad którym czuwa UKE, rozstrzyga spory, wydaje opinie i pozwolenia.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Zakres uprawnień budowlanych

Dz.U. 2014 poz. 1278 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie