Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

11 października br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Jubileuszowy Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołany z okazji 10-lecia działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Podczas uroczystości odznaczono zasłużonych członków PIIB oraz przyjęto Rezolucję Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu PIIB.

Do Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie przybyli posłowie RP, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, delegacje zagranicznych organizacji budowlanych, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-techniczych i delegaci na Krajowy Zjazd PIIB. W uroczystości udział wzięli m. in.: Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP Zbigniew Rynasiewicz oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP – Andrzej Adamczyk, Krzysztof Tchórzewski i Stanisław Żmijan, podsekretarze stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Janusz Żbik i Piotr Styczeń, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz, przewodniczący pierwszego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa Stanisław Kuś oraz przewodniczący drugiego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniew Grabowski, przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani Zbigniew Janowski, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Wojciech Gęsiak, prezes Krajowej Rady Izby Urbanistów Jacek Sztechman, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Ewa Mańkiewicz – Cudny. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele zagranicznych organizacji budowlanych m.in. prezydent Światowej Rady Inżynierów Budownictwa (WCCE) Emilio Colon, prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE) Gorazd Humar i prezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów (ECEC) Josef Robl.

Obrady Nadzwyczajnego Jubileuszowego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prowadził prof. Zbigniew Kledyński wiceprezes PIIB, który 10 lat temu – w dniach 28-29 września 2002 r. – przewodniczył I Zjazdowi PIIB.

Ciepłe słowa do członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, którego przesłanie odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. “Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa dobrze wykonuje powierzoną mu misję publiczną, wypełniając wiele funkcji, które niegdyś należały do administracji państwowej i sądownictwa. (…) Ponad 116 tysięcy inżynierów skupionych w PIIB odgrywa ogromną rolę w polskim życiu gospodarczym. To wysoce profesjonalna kadra, która realizuje i nadzoruje wszystkie inwestycje budowlane w naszym kraju” – napisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński stwierdził, że: – Nadzór budowlany ma w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa świadomego i aktywnego partnera, otwartego na pytania, propozycje i współpracę. Przy okazji obecnego okrągłego jubileuszu pragnę podziękować za wszystkie lata wspólnych działań na rzecz podnoszenia profesjonalizmu zawodowego środowiska inżynierskiego, których celem jest między innymi dbałość o prawidłowość procesu budowlanego i bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

Na koniec obrad zgromadzeni delegaci przyjęli przez aklamację Rezolucję Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu PIIB. Podkreślono w niej rolę i znaczenie samorządu zawodowego w strukturach państwa, podziękowano członkom Krajowego Komitetu Organizacyjnego oraz przedstawiono podstawowe cele działalności. W Rezolucji wyrażono także przekonanie, że PIIB “dobrze służy społeczeństwu i przyczynia się do wzrostu prestiżu zawodu inżyniera budownictwa”. Zaapelowano także do wszystkich członków Izby o twórcze i odpowiedzialne uprawianie zawodu dla dobra Polski i Polaków.

Na uroczystości z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszowego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa minister Olgierd Dziekoński wręczył zasłużonym członkom Izby ordery i odznaczenia nadane przez Prezydenta RP. Za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa i gospodarki narodowej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Andrzej Orczykowski, natomiast Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono Kazimierza Szulborskiego i Ryszarda Trykosko. Minister wręczył również 8 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, nadanych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Otrzymali je: Ewa Barcicka, Ryszard Dobrowolski, Zygmunt Garwoliński, Mieczysław Grodzki, Józef Krzyżanowski, Zbigniew Mitura, Tadeusz Olichwer i Andrzej Pieniążek.

Obrady Nadzwyczajnego Jubileuszowego Krajowego Zjazdu PIIB uświetnił koncert w wykonaniu wirtuozów skrzypiec Vadima Brodskiego i Bogdana Kierejszy z towarzyszeniem Orkiestry Królewskiej.

Źródło: www.piib.org.pl