Narada szkoleniowa służb budowlanych województwa świętokrzyskiego

Przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego uczestniczyli w naradzie nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej województwa świętokrzyskiego, zorganizowanej w dn. 11-12 października br. przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

GUNB reprezentowali Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Katarzyna Błaszczyk oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego Dorota Klimberzin. Naradę otworzyła Urszula Markowska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. W spotkaniu wzięła również udział Wojewoda Świętokrzyska Bożentyna Pałka-Koruba.

Narada w głównej części była poświęcona współpracy i wymianie informacji między organami nadzoru budowlanego oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej. Omówiono najczęściej występujące problemy związane z prowadzeniem przez te organy postępowań administracyjnych oraz zagadnienia związane w proponowanymi przez resort budownictwa zmianami w przepisach ustawy -Prawo budowlane.

Źródło: www.gunb.gov.pl