Obowiązki geologa przed budową domu

Obowiązkiem geologa przed budową jest:

  • ocena warunków gruntowo – wodnych w miejscu gdzie ma powstać nowy budynek

Dopiero na podstawie ekspertyzy geotechnicznej powstaje dokumentacja  oraz  opinia geologiczno-inżynieryjna. Na podstawie tych badań  powstaje projekt fundamentów