PATRONAT MEDIALNY KSIĄŻKI: “Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych” autorstwa Andrzeja Koseckiego

Objęliśmy patronatem medialnym wydanie książki autorstwa Andrzeja Koseckiego pt.“Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych”. Wydawnictwa Naukowego PWN., która trafiła już do księgarni.

Obiegowa opinia głosi, że dobrze zawarta umowa jest podstawą sukcesu podjętego przedsięwzięcia budowlanego tworząc ład w działaniach stron, promując współpracę, a nie konflikt, przynosząc obopólne korzyści. Podstaw sukcesu może być więcej, na pewno jednak umowa wywołuje wiele istotnych następstw o charakterze organizacyjnym i ekonomicznym, z którymi strony muszą się liczyć, składając podpisy pod jej treścią.

W ramach operacji zawarcia umowy trzeba zatem podjąć, oprócz wielu innych, dwie kluczowe decyzje, a mianowicie:

  • decyzję dotyczącą tekstu przyszłej umowy,

  • decyzję dotycząca sposobu postępowania prowadzącego do zawarcia umowy.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie kwestii organizacyjnych i ekonomicznych związanych z kontraktowaniem realizacji przedsięwzięć budowlanych w ramach istniejącego porządku prawnego. Omówiono także szczególne rodzajów umów związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych, takie jak umowy o projekt i budowę, umowy o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym i inne, funkcjonujące w obrębie budownictwa.

Istotnym walorem pracy jest prezentacja nowoczesnych systemów realizacji ? zarówno form kontraktów budowlanych różniących się sposobem określania wynagrodzenia i sposobu podziału ryzyka finansowego, jak i strategii realizacji przedsięwzięć, sposobów podziału zadań i układów stosunków umownych ? sprawdzonych w krajach wysoko rozwiniętych.

Podstawowym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie kwestii organizacyjnych i ekonomicznych, związanych z kontraktowaniem realizacji przedsięwzięć budowlanych w ramach istniejącego porządku prawnego. Tak sformułowany cel ma znaczenie praktyczne i naukowe. Prezentowana wiedza jest bowiem niezbędna do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie kształtowania treści umów między uczestnikami przedsięwzięcia budowlanego, ustalania sposobu określania ceny za realizację robót, wyboru sposobu postępowania zmierzającego do zawarcia kontraktu budowlanego. W publikacji omówiono także szczególne rodzaje umów związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych, takie jak: umowy o projekt i budowę, umowy o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym i inne funkcjonujące w obrębie budownictwa. Książkę polecamy w szczególności inwestorom oraz inżynierom praktykom uczestniczącym w przygotowaniu realizacji przedsięwzięć budowlanych. Może być także przydatna projektantom obiektów budowlanych, konsultantom profesjonalnie związanym z budownictwem, deweloperom oraz zarządcom nieruchomości.