Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – powiat Rybnik

44-200 Rybnik, ul. Białych 7
woj. śląskie, Miasto Rybnik


tel. 32 422 26 58

fax 32 422 26 58

strona www kliknij tutaj

 


Pobierz druki

PobierzInformacja o wykonaniu obowiązku warunku

 

 

PobierzOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 

 

PobierzInformacja o danych zamieszczonych w ogłoszeniu

 

 

PobierzOświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków

 

 

PobierzOświadczenie inwestora o braku uwag ze strony właściwych organów

 

 

PobierzOświadczenie inwestora o uwagach ze strony organów

 

 

PobierzOświadczenie inwestora w sprawie przyłączy

 

 

PobierzOświadczenie inwestorów w sprawie kanalizacji

 

 

PobierzOświadczenie kierownika  o zakończeniu budowy

 

 

PobierzOświadczenie kierownika o sporządzeniu planu BiOZ i przyjęcie obowiązku kierownika

 

 

PobierzOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

 

 

PobierzPismo przewodnie w sprawie dołączenia dokumentów do akt sprawy

 

 

PobierzWniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

 

 

PobierzWniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie po sprzeciwie PINB

 

 

PobierzWniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie samowolnie zrealizowanego obiektu

 

 

PobierzWniosek o wydanie zaświadczenia

 

 

PobierzWniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego

 

 

PobierzZawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli

 

 

PobierzZawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

 

 

PobierzZawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót

 

 

PobierzZawiadomienie o zmianie osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną

 

 

PobierzZgłoszenie przystąpienia do prac z azbestem

 

 

Wróć do listy powiatów – województwo śląskie

Wróć do listy województw – Polska