Prawo – nadzór ornitologiczny

Przystępując do jakichkolwiek prac budowlanych czy remontowych, należy pamiętać o przepisach prawa.

Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 856 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzą
Dz.U. 2014 poz. 1789 Ustawa z dnia13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1137 Ustawa z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks karny
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane