LINKI

Urzędy i Instytucje Państwowe
——————————–

Sejm RP www.sejm.gov.pl

Senat RP www.senat.gov.pl

Prezydent RP www.prezydent.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl

 

Ministerstwa
—————

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa www.mib.gov.pl

Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

 

Inne
——

Polska Izba Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl

Instytut Techniki Budowlanej www.itb.pl

Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa Polskiego www.kongresbudownictwa.pl

Izba Projektowania Budowlanego www.ipb.org.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa www.zgpzitb.org.pl

Polska Izba Gospodarcza TBS www.izbatbs.pl

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa www.oigd.com.pl

Stowarzyszenie Architektów Polskich www.sarp.org.pl

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań www.sbdim.pl

Towarzystwo Urbanistów Polskich www.tup.org.pl

Związek Zawodowy Budowlani www.zzbudowlani.pl

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości www.kbin.org.pl

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.inzynierbudownictwa.pl

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.kataloginzyniera.pl

 

Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
———————————————————-

Dolnośląski WINB www.winb.wroc.pl

Kujawsko-Pomorski WINB www.bip.winb.bydgoszcz.uw.gov.pl

Lubelski WINB www.lublin.winb.gov.pl

Lubuski WINB www.winb.gorzow.com.pl

Łódzki WINB www.bip.lodz.winb.gov.pl

Małopolski WINB www.krakow.winb.gov.pl

Mazowiecki WINB www.maz.winb.gov.pl

Opolski WINB www.winb.opole.pl

Podkarpacki WINB www.winb.rzeszow.pl

Podlaski WINB www.winb.pbip.pl

Pomorski WINB www.bip.gda.winb.gov.pl

Śląski WINB www.winb.katowice.uw.gov.pl

Świętokrzyski WINB www.winbkielce.prot.pl

Warmińsko-Mazurski WINB www.olsztyn.winb.gov.pl

Wielkopolski WINB www.winb.poznan.ibip.pl

Zachodniopomorski WINB www.bip.winb.pomorzezachodnie.pl

 

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa
———————————————

Tu możesz sprawdzić przynależność do PIIB  http://www.piib.org.pl/index.php/lista-czsonkopmenu-45

Dolnośląska www.dos.piib.org.pl

Kujawsko-Pomorska www.kup.piib.org.pl

Lubelska www.lub.piib.org.pl

Lubuska www.lbs.piib.org.pl

Łódzka www.lod.piib.org.pl

Małopolska www.map.piib.org.pl

Mazowiecka www.maz.piib.org.pl

Opolska www.opl.piib.org.pl

Podkarpacka www.pdk.piib.org.pl

Podlaska www.pdl.piib.org.pl

Pomorska www.pom.piib.org.pl

Śląska www.slk.piib.org.pl

Świętokrzyska www.swk.piib.org.pl

Warmińsko-Mazurska www.wam.piib.org.pl

Wielkopolska www.woiib.org.pl

Zachodniopomorska www.zoiib.pl

——————————————————————————————————————–