Strona postępowania w decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę

 

 

 

Autor: Marta Kawecka

Źródło: www.legalnabudowa.pl