Termin sporządzenia ekspertyzy ornitologicznej

Termin sporządzenia ekspertyzy ornitologicznej:

w przypadku gdy realizacja prac remontowych planowa na jest w okresie od 1 września do 31 marca, wówczas ekspertyzę przyrodniczą należy wy konać wiosną poprzedzającą remont,

w przypadku planowanych prac termomodernizacyjnych na okres lęgowy tj. od 1 kwietnia do 31 sierpnia inwentaryzację przyrodniczą najlepiej wykonać w sezonie wiosennym w roku poprzedzającym rozpoczęcie prac.