Uzgodnienia projektu budowlanego

Uzgodnienia pożarowe

Uzgodnienia sanitarnohigieniczne

Uzgodnienia BHP

Konserwator zabytków

Zjazd z drogi publicznej

Pozwolenie wodnoprawne

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach