V Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo?; 17.01.2019 – 18.01.2019

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo?
Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę ? metody ograniczania negatywnych skutków

Termin: 17.01.2019 – 18.01.2019

Miejsce: Kraków

Organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli

Adres organizatora: ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

Tel: +48 12 628 23 40

Fax: +48 12 628 20 51

E-mail: ceimconference@pk.edu.pl

www organizatora: www.pk.edu.pl

www: ceimconference.pk.edu.pl

OPIS

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i techniczne zagadnienia związane z posadowieniem i eksploatacją budowli, obiektów inżynierskich oraz infrastruktury i środowiska znajdujące się na terenach górniczych i pogórniczych.

Głównym celem spotkania jest prezentacja osiągnięć w badaniach interdyscyplinarnych oraz przedstawienie współczesnych rozwiązań inżynierskich dotyczących obszarów górniczych i pogórniczych, jak również wymiana informacji naukowych, teoretycznych i praktycznych z zakresu rozpoznania oddziaływań eksploatacji górniczej i minimalizacja skutków tych oddziaływań na budowle, infrastrukturę i środowisko.

Do udziału w wydarzeniu zaproszone są osoby związane z budownictwem i górnictwem, zajmujące się infrastrukturą i środowiskiem na terenach górniczych, jak też przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz pracownicy uczelni wyższych

Więcej informacji