VII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych

 

INFORMUJE

VII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych

Konferencje o tematyce bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, zainicjowane przez Instytut Techniki Budowlanej w 1995 r. w Spale, były następnie regularnie organizowane zamiennie przez ITB i Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Tegoroczna siódma edycja przypada na czas szczególny dla jej organizatora – Instytutu Techniki Budowlanej – gdyż jest to rok uroczystego otwarcia nowego Oddziału Mazowieckiego ITB z największym i najnowocześniejszym w Europie Laboratorium Badań Ogniowych ITB w nowej lokalizacji w Pionkach k. Radomia.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 6 – 8 listopada 2012 r.

Przedmiotem konferencji są teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budowli ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak:

  • zachowanie materiałów w warunkach pożarowych i rozwój pożaru,
  • bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych,
  • stałe urządzenia gaśnicze,
  • usuwanie dymu i wentylacja pożarowa,
  •  wykrywanie pożaru i sygnalizacja pożarowa,
  • ewakuacja ludzi,
  • metody i modele obliczeniowe wykorzystywane do oceny bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych,
  • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
  • aspekty formalno-prawne ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych,
  • odbiory techniczne z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz prezentacja praktycznego zastosowania nowoczesnych rozwiązań inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Sesje konferencji prowadzone będą przez zaproszonych gości w języku polskim i angielskim (tłumaczone symultaniczne),oraz poprzedzone ich wystąpieniami. Każda sesja zakończy się panelem dyskusyjnym.

W ramach konferencji przewidziano wystawę i prezentację firm oferujących produkty związane z bezpieczeństwem pożarowym.

 

Rejestracja udziału w konferencji oraz zgłaszanie artykułów jest możliwe za pomocą narzędzia obsługi konferencji, dostępnego pod adresem: www.conftool.pro/firesafety2012/.

Wszelkie pytania kierować do biura konferencji, e-mail: firesafety2012@itb.pl

 

Referaty wraz ze streszczeniami (400 słów) należy zgłaszać do dnia 15 kwietnia 2012r. Rejestracja uczestników konferencji potrwa do 5 października 2012 r.

Więcej informacji pod adresem: www.firesafety2012.itb.pl/pl

 

Źródło: www.itb.pl