Wyroby budowlane

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

I. POJĘCIA PODSTAWOWE

II. ZASADY I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH WYROBY BUDOWLANE DO OBROTU

III.DOKUMENTY ODNIESIENIA W OCENIE ZGODNOŚCI  – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYROBÓW

IV.OCENA ZGODNOŚCI I DEKLAROWANIE ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO

V.ZNAKOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO OZNAKOWANIEM CE I ZNAKIEM BUDOWLANYM

VI. ORGANY WŁAŚCIWE W ZAKRESIE KONTROLI I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

VII. ZASADY KONTROLI WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU

 

Źródło: www.gunb.gov.pl