XV Sympozjum (połączone z XI Warsztatami PSMB) -Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem? Wrocław ? Polańczyk – 12?14 września 2019

XV Sympozjum (połączone z XI Warsztatami PSMB) ?Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem? Wrocław ? Polańczyk

Sympozjum odbędzie się w dniach 12?14 września 2019 r. we Wrocławiu. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa a współorganizatorami są: Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna, Polska Akademia Nauk Wydział Technologii Drewna, SGGW w Warszawie Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński, a Komitetu Organizacyjnego ? dr inż. Jan A. Rubin.

Tematyka konferencji:

– Zagadnienia ogólne i warunkujące występowanie wilgoci oraz korozji biologicznej w obiektach budowlanych;

– Ochrona obiektów przed korozją biologiczną i przed pożarem;

– Technologie konstrukcyjne związane z zabezpieczeniem obiektów lub zwalczaniem czynników biologicznych;

– Różne aspekty budowlane zabezpieczania obiektów przed korozją biologiczną – w tym metody osuszania obiektów;

– Różne aspekty rewaloryzacji obiektów zniszczonych i obiektów zabytkowych;

– Spotkania inżynierskie.

12 września 2019 r. wręczone zostaną Medale im. Jerzego Ważnego oraz Medale im. Zygmunta Stramskiego.

ADRES DO KORESPONDENCJI

Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa

  1. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław z adnotacją: Sympozjum

tel./fax +48 71 344 80 12

www.psmb.wroclaw.pl

Źródło: www.inzynierbudownictwa.pl