XXIX konferencja naukowo-techniczna “Awarie budowlane” 20-24 maja 2019

XXIX konferencja naukowo-techniczna  “Awarie budowlane”

 

Konferencja odbędzie się w dniach 20-24 maja 2019 r. w Międzyzdrojach. Organizatorami są: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB, Instytut Techniki Budowlanej, PZITB, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Wydział Budownictwa i Architektury ZUT. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, a Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT.

Tematyka konferencji obejmuje w szczególności:

  • zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym,
  • analizę przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych,
  • sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji,
  • ocena i analiza procesów projektowania, wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych,
  • problemy rewitalizacji obiektów zabytkowych i rekonstrukcja historycznych zespołów architektury.

Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych, projektantów i ekspertów budowlanych, pracowników firm konsultingowych, osób związanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym oraz do pracowników administracji budowlanej.

Adres Komitetu Organizacyjnego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny W Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury, Al. Piastów 50, 70-311 Szczecin

Konferencja “Awarie Budowlane”

email: awarie@zut.edu.pl

Sekretariat (tel.: +48 91 449 42 21) mgr Agnieszka Hreczuch

Biuro konferencji

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Szczecinie

70-483 szczecin, al. Wojska polskiego 99

tel.: 91 423 33 52, fax.: 91 423 34 97 (mgr inż. Marta Tarnowska)

Więcej informacji na stronie internetowej: www.awarie.zut.edu.pl

Źródło: www.inzynierbudownictwa.pl