Zanim zaczniesz budować. Ważne informacje dla inwestorów

Publikacja informuje o najważniejszych obowiązkach i powinnościach inwestora budowlanego w sferze bezpieczeństwa pracy na tle innych jego obowiązków; wskazuje najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia pracowników na budowie, informuje o prawnych skutkach zaniedbań inwestorskich w tej dziedzinie oraz w formie zestawu pytań przedstawia listę najważniejszych spraw i zadań, które powinny być załatwione i wykonane w związku z podjętą i prowadzoną budową.

zródło: pip.gov.pl