Zasady BHP

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze rozporządzenia z zakresu bhp w budownictwie. Ponadto prezentujemy ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, wybrane zagadnienia bhp podczas wykonywania różnych prac budowlanych, ręcznych prac transportowych oraz prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.


Najistotniejsze rozporządzenia z zakresu BHP w procesie budowlanym

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – wybrane zagadnienia

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy – wybrane zagadnienia

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych – wybrane zagadnienia

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wybrane zagadnienia