Zmiany w prawie


INFORMUJĄ

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 października 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2012 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. Poz. 1119).Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i stosuje się przez okres 24 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.