Zmiany w prawie


INFORMUJĄ

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 października 2012 r. opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2012 r. (Dz. U. Poz. 1124). Trybunał Konstytucyjny w dniu 9 października 2012 r. rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, dotyczące zgodności art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał orzekł, że art. 90 ustawy – Prawo budowlane w zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialność karną za prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego zezwolenia oraz w zakresie, w jakim przewiduje prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia jest zgodny z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP oraz z zasadą prawidłowej legislacji wyrażoną w art. 42 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.