Zmiany w prawie

 

INFORMUJĄ

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 462 oraz Poz. 463, opublikowane zostały kolejno rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 462) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Poz. 463). Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r.

Przedmiotowe rozporządzenia wydane zostały na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), który został zmieniony przez ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377).